Tổ chức

 

BAN GIÁM HIỆU 
1             1. Trần Hoàng Lan
NS: 19-10-1965
Quê quán: Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu họcSố hiệu công chức: 40515416
Tel: 0989285746
Mail: Tranhoanglan@gmail.com

hl

Bí thư chi bộ  

Hiệu Trưởng

2               2. Phan Thị Lan
Quê quán: Cẩm Dương – Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
Thường trú: Tp Hà Tĩnh–  tỉnh HT
NS: 25-10-1965
TĐCM:Cao Đẳng SP Hà TĩnhSố hiệu công chức: 40515412000450
Tel: 0979 426 869
Mail: lancambinh@gmail.com
IMG_0226P Hiệu Trưởng
ĐỘI
 3            1. Bùi Thị Sao Băng
NS: 15/11/1978
Quê quán: Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Ngoại ngữSố hiệu: 40515521001494
Tel: 0917.892.568
Mail: bangbui@gmail.com
 FullSizeRender (10) TPT Đội
TỔ 1-2-3
4             4.Trần Thị Bảo
NS: 16/03/1975
Quê quán: Cẩm Vịnh -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh
Thường trú: Cẩm Vịnh -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu họcSố hiệu: 40515426000751
Tel: 01692049970
Mail: buithihuongtra@gmail.com

FullSizeRender (5)
 Tổ trưởng

5                         5.Lê Thị Hoa
NS: 16/10/1971
Quê quán: Thạch Phú – Thị xã Hà Tĩnh
Thường trú: TP.Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu họcSố hiệu: 40515423000153
Tel: 0975258471
Mail:lehoagv71@gmail.com
FullSizeRender (7)

Tổ phó

6              6.Trần Thị  Hương

NS: 02/9/1964
Quê quán: Thạch Phú – Thị xã Hà Tĩnh
Thường trú: TP.Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu họcSố hiệu: 40515431000898
Tel: 0925257432
Mail: huongtrann0209@gmail.com

FullSizeRender (14)

Giáo viên

 7            7. Trần Thị Linh

NS: 26/03/1967
Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh
Thường trú: Thạch Hà – Hà Tĩnh
TĐCM: CĐSP Tiểu họcSố hiệu: 40515425000129
Tel: 0985765166
Mail:tranthilinh@gmail.com

 FullSizeRender (9)

Giáo viên

8             8. Chu Thị Loan

NS: 18/05/1969
Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: CĐSP Tiểu học

Số hiệu:40515424000014
Tel: 0974011481
Mail:chuloancv@gmail.com

FullSizeRender (5)

Giáo viên

9            9. Bùi Thị Nhân

NS: 20/10/1973
Quê quán: xã Thượng Lộc –  Can Lộc – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: CĐSP Tiểu học

Số hiệu:40515424000036
Tel: 0979802198
Mail:nhanbuith@gmail.com

FullSizeRender (13)Giáo viên

 10           10. Nguyễn Thị Cẩm Hà

NS: 18/10/1976
Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:40515424000025
Tel: 0918687188
Mail:hadong76@gmail.com

 

Giáo viên

 11 11. Lê Thị Bích Liên

NS: 01/02/1973
Quê quán: Sơn Bằng – Hương Sơn – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:4051542600755
Tel: 1698691606
Mail:bichlienthcv@gmail.com

 FullSizeRender (15)Giáo viên
  TỔ 4-5
 12 12. Trần Thị Tuyết Lan

NS: 26/06/1972
Quê quán: Đại Nài – TP Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:40515428000800
Tel: 0974126695
Mail:Tulantran72@gmail.com

FullSizeRender (16)

Tổ trưởng

13 13. Lâm Lệ Hằng

NS: 22/07/1979
Quê quán: Cẩm Lộc – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:40515407000365
Tel:0947971403
Mail:lamlehang@gmail.com

FullSizeRender (8) Giáo viên
 14 13. Lê Thị Mỹ

NS: 10/12/1979
Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:40515427000785
Tel: 01252002318
Mail:mylethi79@gmail.com

FullSizeRender (8)Giáo viên
15 14. Hồ Thị Đào

NS: 04/08/1974
Quê quán: Đại Nài -TP Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:4051542800804
Tel: 0986630646
Mail:hothidaocv@gmail.com

FullSizeRender (6)Giáo viên
  TỔ CHUYÊN TRÁCH  
16 15. Nguyễn Thị Vân Khánh

NS: 15/11/1974
Quê quán:Cẩm Thịnh – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: CĐSP Mỹ Thuật

Số hiệu:4051542100717
Tel: 0919961586
Mail:khanhphuong@gmail.com

FullSizeRender (12)Tổ trưởng
 17 15. Phan Huy Đạm

NS: 14/6/1983
Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tin Học

Số hiệu:42446518070002
Tel: 0986725399
Mail:phanhuydam@gmail.com

IMG_0229 Giáo viên
 18 15. Nguyễn Thị Hòa

NS: 05/7/1985
Quê quán: Thạch Quý -TP Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiếng anh

Số hiệu:4051542800804
Tel: 0988369371
Mail:hoameocoi5785@gmail.com

FullSizeRender (17) Giáo Viên
 19 15. Nguyễn Thị Liễu

NS: 02/02/1980
Quê quán: Cẩm Hoà – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:4051543300110
Tel: 0947981548
Mail:lieutuan80@gmail.com

FullSizeRender (6)Giáo viên
  TỔ HÀNH CHÍNH
 20 15.Đặng Thị Nga

NS: 20/1/1977
Quê quán: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Tiểu học

Số hiệu:40515506001073
Tel:0916495658
Mail:ngaduckt@gmail.com

IMG_0227Kế toán
 21 15. Ngô Thị Lan

NS: 11/09/1966
Quê quán: Phú Gia – Hương Khê – Hà Tĩnh
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: TC TVTB

Số hiệu:40515519001455
Tel: 0986630646
Mail:ngolantvtb@gmail.com

 NV TV-TB