Liên hệ

Trường tiểu học Cẩm Vinh

Địa chỉ: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 
Người phát ngôn: Ông  Trần Hoàng Lan – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: DĐ:0989285746 – Email:tieuhoccamvinhcx@gmail.com