Giáo án điện tử

tải xuống

Giáo án

Giáo án tin 3: thây cô có thể tải về bằng cách nhấn chọn  Giao An Tin 3 
images

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Ngày soạn: Ngày dạy  : Người dạy: Tô Hữu Hoài   KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC: Cùng vui chơi ( Tr 83). MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: – Đọc: Biết ngắt ngỉ nhịp ở các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ. -Hiểu Nội dung…